این شرکت با استفاده از مهندسین مجرب آماده هرگونه مشاوره پیش از خرید و راه اندازی و امکان سنجی استفاده از ماشین آالات ساختمانی به صورت رایگان می باشد.