خدمات نصب و راه اندازی انواع محصولات موجود شرکت مانند آسانسور کارگاهی در سریع ترین زمان و با تضمین ارائه گواهینامه سلامت اولیه (استاندارد) توسط سازمانهای مربوطه.